Portfolio 포트폴리오
정원이 있는 레스토랑
정원위치 분당
정원면적 185m2
상세설명65f7db2e8f3cd6ea2a412c2453849aac_1549801019_2881.jpg
 


65f7db2e8f3cd6ea2a412c2453849aac_1549801019_6569.jpg
 


65f7db2e8f3cd6ea2a412c2453849aac_1549801019_9692.jpg
 


65f7db2e8f3cd6ea2a412c2453849aac_1549801020_3487.jpg
 


65f7db2e8f3cd6ea2a412c2453849aac_1549801020_6738.jpg
 


65f7db2e8f3cd6ea2a412c2453849aac_1549801021_0121.jpg
 

디자인 작업실 : 경기 안성시 금광면 종합운동장로 129-50
시설물 작업실 : 경기 광주 오포읍 오포로 425-84
 • 푸르네 정원디자인&시공센터

  T. 상담매니저 : 010-6762-5161
  E. purune_1999@naver.com

 • (사)푸르네 정원문화센터

  T. 070-5165-0005
  E. purunegcc@naver.com

 • KI:DEN (키든) - 푸르네 어린이정원 전문브랜드

  H. www.kiden.co.kr
  T. 070-7806-4005 (디자인시공상담)
  T. 070-5165-0005 (프로그램상담)