Portfolio 포트폴리오
힐링으로 채워지는 비밀의 정원, 힐링가든
정원위치 익산
정원면적 720m2
상세설명 힐링으로 채워지는 비밀의 정원, 힐링가든

8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264097_4169.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264097_6261.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264097_8143.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264097_9906.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264098_1947.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264098_3699.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264098_5881.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264098_7843.jpg
 


8adbb805392577a83bfebc571fa1d8bd_1570264098_9499.jpg
 

디자인 작업실 : 경기 안성시 금광면 종합운동장로 129-50
시설물 작업실 : 경기 광주 오포읍 오포로 425-84
 • 푸르네 정원디자인&시공센터

  T. 상담매니저 : 010-6762-5161
  E. purune_1999@naver.com

 • (사)푸르네 정원문화센터

  T. 070-5165-0005
  E. purunegcc@naver.com

 • KI:DEN (키든) - 푸르네 어린이정원 전문브랜드

  H. www.kiden.co.kr
  T. 070-7806-4005 (디자인시공상담)
  T. 070-5165-0005 (프로그램상담)